Din nye adgangskode skal opfylde kravene i adgangskodepolitikken.
  1. Min. 12 tegn
  2. Indeholde tegn fra 3 af disse grupper:
  3. Må ikke indeholde brugernavn eller dele heraf
  4. må ikke være et af de seneste 24 anvendte passwords


Your new password must meet password policy requirements.

  1. Min. 12 characters
  2. Include characters from 3 of these groups:
  3. Cannot contain userId or parts thereof
  4. must not be one of the last 24 used passwords