Din nye adgangskode skal opfylde kravene i adgangskodepolitikken.
  1. Min. 8 tegn
  2. Indeholde tegn fra 3 af disse grupper:
  3. Må ikke indeholde brugernavn eller dele heraf
  4. må ikke være et af de seneste 24 anvendte passwords


Your new password must meet password policy requirements.

  1. Min. 8 characters
  2. Include characters from 3 of these groups:
  3. Cannot contain userId or parts thereof
  4. must not be one of the last 24 used passwords